O Właścicielu

Inż. Henryk Więckowski

WYKSZTAŁCENIE:

UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Świadectwa Kwalifikacyjne dla:

Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,
przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

nr D/310/193/13 - na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno pomiarowych.

Dla punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

nr E/310/194/13 - na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno pomiarowych.

Dla punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

nr D/310/195/13 - na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno pomiarowych.

Dla punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

nr E/310/196/13 - na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno pomiarowych.

Dla punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Grupa 3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające,
przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

nr D/310/197/13 - na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno pomiarowych.

Dla punktów: 3, 4, 5, 6, 7, 8.

nr E/310/198/13 - na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno pomiarowych.

Dla punktów: 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 

WIEDZA ZAWODOWA
40 lata udokumentowanej praktyki zawodowej, w tym 4 lata na stanowiskach kierowniczych oraz 16 lat na stanowiskach samodzielnych.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Praca na stanowiskach:

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

 

ZAINTERSOWANIA:

 

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI: