Dokumenty

1. HydVar MSiTC w ARP - Baza technologii - LINK BEZPOŚREDNI HydroVariator.
2. ARP WPIS 28.05.2015 Otwarte innowacje
3. ARP WPIS 26.05.2015 Polska Grupa Zbrojeniowa
4. ARP WPIS 25.05.2015 Oferta Platformy Transferu Technologii
5. ARP WPIS 14.04.2015 NCBiR wspólnie wspierają innowacyjne firmy
6. ARP WPIS 13.05.2015 PGZ S.A. aktywnym uczestnikiem
7. ARP WPIS 13.05.2015 Regionalne Instytucje Finansujące
ARP WPIS 02.06.2015 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój